Gå til hovedinnhold
Forvaltning og styret Jus

Hvem har ansvaret dersom noen faller på isen utenfor blokka?

Kan et boligselskap bli holdt ansvarlig for skader eller økonomisk tap som følge av et fall på isen? Svaret er ja!

 

På boligselskapets fellesarealer utendørs er det styret som er ansvarlig for å sørge for tilstrekkelig vedlikehold og drift. Dette innebærer også tilstrekkelig brøyting og strøing i vinterhalvåret og inngår som en del av vedlikeholdsplikten som utføres av styret på boligselskapets vegne.

Også fortauet utenfor boligselskapets eiendom kan inngå som en del av styrets vedlikeholdsplikt. I mange kommuner har nemlig politivedtektene bestemmelser om at eieren av en eiendom har ansvar for å rydde fortauet for snø, og å strø fortau utenfor egen eiendom.

Viktig med gode rutiner

I Bodø kommune stilles det krav om at eier med fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen skal sørge for:

1. Renhold av fortau og rennestein.

2. Rydde fortauet for snø etter snøfall. Snø kan lagres på kanten av fortau, men skal ikke kastes ut i kjørebanen.

3. Strø fortau når det er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler skal fortauet feies snarest mulig.

– Vi anbefaler styrene å sjekke opp politivedtektene i sin kommune for å forsikre seg om at man er kjent med alle plikter. Brudd på politivedtektene kan medføre bøter, påpeker advokatfullmektig Karen Fagervik Omnes i Nobl Advokat.

Nobl anbefaler alle boligselskap å ha gode rutiner for snømåking, strøing og fjerning av eventuell is fra takrenner vinterstid for å unngå ulykker og eventuelle bøter.

Kan bli erstatningspliktig

Dersom noen faller på isen, kan man også risikere å bli erstatningsansvarlig, hvis vedkommende opplever et økonomisk tap som følge av fallet.

– I et slikt tilfelle vil et helt sentralt spørsmål være om eieren av eiendommen kan klandres for at man falt. Gode rutiner for snørydding og strøing, for eksempel en fast avtale med et firma, vil antakelig være tilstrekkelig til å unngå erstatningsansvar, påpeker Omnes.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.