Gå til hovedinnhold
Forvaltning og styret

– Flere burde engasjere seg i styret!

Liselotte Karlstad (30) har vært aktivt styremedlem i borettslag i ti år, de fem siste som styreleder i to ulike borettslag. Hun anbefaler flere unge og spesielt kvinner til å engasjere seg i boligselskapet sitt.

Liselotte Karlstad (30) har til tross sin unge alder allerede ti års erfaring innen styreverv i ulike boligselskaper, Hun oppfordrer flere unge, og spesielt kvinner til å engasjere seg der de bor for å være med og påvirke og bidra til gode bomiljø for alle.

– Jeg kommer ikke på noe negativt med å engasjere seg i styret hvor du bor. Det eneste du trenger for å inneha et styreverv, er lyst til å være med. Resten lærer du deg underveis, sier Liselotte Karlstad.

Hun er styreleder i Øvermarka borettslag i Bodø, som består av totalt 16 leiligheter fordelt på fire såkalte svensekhus, som stod ferdig i 1954. Her har den 30 år gamle læreren bodd siden 2019 og vært styreleder de siste to årene. På generalforsamlingen om et par uker stiller hun til gjenvalg for to nye år.

 

Liker å ha kontroll

– Jeg er en type som ikke klarer å holde kjeft og som liker å ha kontroll, utbryter Liselotte og ler når vi spør hvorfor det er viktig for henne å inneha styreverv.

Liselotte er kanskje over gjennomsnittet engasjert og liker å si ifra, men hun bedyrer at det ikke er nødvendig for å ta en rolle i styret.

– Når jeg eier min egen leilighet vil jeg gjerne ha mulighet til å påvirke. Jeg synes nesten det er litt rart at ikke flere tar styreverv, nettopp for å kunne ha mulighet til å påvirke. Bolig er det mest kostbare vi investerer i, så hvorfor ønsker man ikke å være mer delaktig, spør hun og konstaterer at styrevervene ikke akkurat blir nedrent av interessenter.

– Jeg skulle ønske flere så verdien av å sitte i styret.

For få kvinner

I 2023 har Nobl valgt å fremme det som for oss er de viktigste bærekraftmålene til FN. I mars måned har vi valgt å fokusere på bærekraftmål 5 – Likestilling mellom kjønnene. For det er store skjevheter i hvem som engasjerer seg i styreverv i boligselskapene forvaltet av Nobl.

Liselotte Karlstad er en av få kvinner som engasjerer seg med styreverv, sammenlignet med menn. Tall hentet ut fra de litt over 300 boligselskapene som forvaltes av Nobl, viser at det totalt var 1116 roller i boligselskapene fordelt på styreleder, nestleder og styremedlem. Av disse 1116 var det 430 kvinner med styreverv, mens 686 menn besitter samme de samme rollene. Av disse er det bare 97 kvinnelige styreledere mens 219 menn har rollen som styreleder.

Liselotte synes det er synd at ikke flere kvinner tar på seg verv i boligselskapets styre.

– Det er ikke noe vanskeligere for en kvinne å sitte i et styre, enn det er for en mann. Selv om jeg ikke kan så mye om renovering og vedlikehold, så har jeg fagfolk å spørre om råd.

Selv var hun bare 20 år da hun kjøpte sin første leilighet i Reinsletta Blokk E i 2012, hvor hun også raskt ble medlem i styret og fortsatt innehar styreverv. Etter noen år kjøpte hun leilighet i Tiriltungen og ble valgt inn i styret der også, før hun fikk sin første rolle som styreleder der i 2018.

– I 2020 kjøpte jeg leilighet her i Øvermarka, og valgte å gå av som styreleder i Tiriltungen samme dag som jeg overtok leiligheten her. På generalforsamlingen noen uker senere ble jeg valgt inn som styremedlem her, og året etter ble jeg styreleder. Har du lyst å engasjere deg, er det ikke vanskelig å få en plass i styret, sier hun og ler.


Som om ikke det er nok, Liselotte er også varamedlem til styret i Nobl.

– Her har jeg rykket opp fra 4. til 3. vara og har takket ja til gjenvalg, så hvem vet, kanskje jeg blir fast medlem en dag, sier hun og smiler.

– Hva lærer du av å sitte i et styre?

– Masse! Du lærer om forvaltning, organisering, strukturering og planlegging. Hvordan du best samhandler med andre mennesker og hvordan du kan bidra til å skape et godt bomiljø. En av fordelene med å engasjere seg i styret, er at du blir godt kjent med alle i boligselskapet. Og gjennom Nobl får du dessuten kompetanseheving om det å sitte i et styre gjennom kurs og opplæring.

Får god hjelp fra Nobl

Liselotte er opptatt av å drifte borettslaget i Rønvik med en sunn og solid økonomi, og velger sjelden lettvinte løsninger. Bygget som er fra 1954 trenger løpende vedlikehold og det er kostbart. Da gjelder det å spare der man kan.

– Tidligere hadde vi gressklippingsavtale om sommeren som kostet oss om lag 50.000 i året. I fjor valgte vi heller å gå til innkjøp av fire robotklippere – en til hvert bygg, som vi selv monterte på dugnad. Det kostet oss totalt 40.000 kroner, så de pengene var spart inn på ett år, konstaterer hun fornøyd.

Dersom det dukker opp problemstillinger hun ikke vet svaret på, har hun Nobl i ryggen som bistår henne ved behov.

– Alle styrene har sin egen forvaltningsrådgiver og jeg kan ringe min forvaltningsrådgiver når det måtte være. Det fine med å ha en rådgiver i Nobl er at de forvalter alle boligselskapene og kjenner lovverket ut. De kan også komme med gode råd om hvordan andre boligselskap løser ulike utfordringer. Så er den nye portalen veldig bra og oversiktlig. Den gjør jobben til oss i styret mye enklere, påpeker hun.

Jobbe i team

For Liselotte er det dessuten viktig at styret er en helhet, som skal jobbe sammen og fordele oppgavene. En styreleder skal ikke sitte med alt alene.

– Vi er tre som sitter i styret i Øvermarka og vi jobber alltid som et team. Og er det ingen i styret som kan løse en oppgave, spiller vi gjerne på lag med de øvrige beboerne. Jeg har en snekker i etasjen over meg, som jeg gjerne rådfører meg med. Det er viktig med gjensidig respekt og tillit og at vi kan delegere oppgavene ut til andre.

Og ved å involvere beboerne er det kanskje enklere å etablere godt naboskap. I Øvermarka er Liselotte sitt inntrykk at de trives godt sammen. En gang i året arrangerer de dugnad hvor beboerne er flinke til å stille opp. Og da er det alltid sosial sammenkomst etter at arbeidet er utført.

Trenger flere unge

Da Liselotte overtok styreledervervet i det 69 år gamle borettslaget, fikk hun utlevert to permer og en håndskrevet bok med referater fra styremøtene. Siden den gang har den unge styrelederen digitalisert hele styret, slik at alt nå ligger i portalen, lett tilgjengelig for de som en dag skal overta.

– Det er morsomt å lese tilbake til styremøtene fra 50-tallet, hvor blant annet en sak på agendaen var en frue i 2. etasje som vasket for høylytt om kveldene. Men det er vesentlig mye enklere nå når alt er digitalisert. Dette er nok en prosess som vi yngre beboere lettere tar tak i, tror hun.

Men da er det viktig at de yngre kreftene gjør som Liselotte og engasjerer seg i boligselskapet. For det er i dag store skjevheter i alderssammensetningen i styrene.

Blant de 1116 med styreverv i et boligselskap er det i dag 91 personer som er i aldersgruppen 19 til 30 år.

330 styremedlemmer er i alderen 31 til 50 år.

Den største delen av styrevervene innehas av personer mellom 51 og 67 år hvor vi finner hele 468 personer.

Også de over 67 år har høy andel av styreverv, hvor vi finner 228 aktive medlemmer i et styre.

– Det er viktig i et boligselskap med mangfold av medlemmer, med både gamle og unge som sammen utgjør et styre for å sikre at alle gruppene har en stemme. Jeg oppfordrer derfor spesielt de unge til å engasjere seg slik Liselotte har gjort for å være med å bidra til gode bomiljøer, sier administrerende direktør i Nobl, Mona Liss Paulsen.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.