Gå til hovedinnhold
Forvaltning og styret

Fem gode grunner til å ta på deg styreverv i boligselskapet

Å inneha et styreverv i et boligselskap er som regel basert på frivillig arbeid. Så hvorfor skal du gidde å gjøre en innsats for resten av beboerne? Her er fem gode grunner til at du bør ta en for laget!

Publisert: 3. mars 2023

Det nærmer seg tiden på året for generalforsamling og årsmøte i boligselskapene og med det skal også nye styremedlemmer velges inn. Å være styremedlem i et borettslag eller sameie innebærer stort ansvar og mange plikter. Men et styreverv gir deg også mange muligheter til blant annet å påvirke hvordan du vil ha det i ditt bomiljø. Dette til tross, det er ofte utfordrende å finne personer til styrevervene og det er vesentlig færre kvinner enn menn som tar på seg styreverv i et boligselskap.

For få kvinner

For få kvinner
I 2023 har Nobl valgt å fremme det som for oss er de viktigste bærekraftmålene til FN. I mars måned har vi valgt å fokusere på bærekraftmål 5 – Likestilling mellom kjønnene. For det er store skjevheter i hvem som engasjerer seg i styreverv i boligselskapene forvaltet av Nobl.

Liselotte Karlstad i Øvermarka borettslag i Rønvik er en av få kvinner som engasjerer seg med styreverv, sammenlignet med menn.

Tall hentet ut fra de litt over 300 boligselskapene som forvaltes av Nobl, viser at det totalt var 1116 roller i boligselskapene fordelt på styreleder, nestleder og styremedlem. Av disse 1116 var det 430 kvinner med styreverv, mens 686 menn besitter samme de samme rollene. Av disse er det bare 97 kvinnelige styreledere mens 219 menn har rollen som styreleder.

Vi har funnet fem gode grunner til hvorfor du bør gjøre som Liselotte Karlstad og vurdere å ta på deg et styreverv i ditt boligselskap.

1. Mulighet til å påvirke

Når du sitter i et styre, er du med og får påvirke hvordan dere skal drifte boligselskapet. Er du opptatt av bærekraftige løsninger? Har du lyst å etablere en kjøkkenhage eller gå i bresjen for en sosial møteplass for å inkludere alle i boligselskapet? Som medlem i et styre har du stor påvirkningskraft og kan være med å bidra til et godt nabolag.

2. Bli bedre kjent med naboene

Alle som innehar et styreverv, blir godt kjent med hverandre og har også muligheten for å knytte en helt annen kontakt med de øvrige beboerne gjennom vervet.

3. Nyttig erfaring

Å inneha et styreverv er en nyttig erfaring å ha med seg på CV-en. Her får du erfaring med å lede arbeidet i en organisasjon. Selv om det kun er én styreleder i organisasjonen, er det hele styret i lag som er ansvarlige for hvordan det går. Det gjør at et styremedlem må tenke på vegne av hele organisasjonen når beslutninger skal tas.

4. Spennende oppgaver

Styret er boligselskapets daglige ledelse og dere skal sammen sørge for at boligselskapet har god forvaltning av de økonomiske forhold, at verdiene i boligselskapet opprettholdes gjennom nødvendig vedlikehold og jevnlige driftsoppgaver, gjennomføre vedtak i generalforsamling og årsmøte, og ellers forvalte boligselskapet i tråd med lover og regler i vedtektene.

De fleste opplever at styrevervet er meningsfylt, og at du lærer noe nytt samtidig som du blir bedre kjent med dine naboer og resten av styret.

5. Ingen kompetansekrav – men du opparbeider deg kompetanse

Du trenger ikke å ha noen forkunnskaper eller særlig kjennskap til vedlikehold og eiendomsforvaltning. Men til gjengjeld kan vi love at du lærer mye av å sitte i et styre, som kan være fint å ta med seg til andre styreverv. Styret samarbeider også tett med alle som jobber i Nobl, hvor du finner viktig og god kompetanse fra forvaltningsrådgiverne, økonomiavdelingen, prosjektavdelingen, Nobl advokat og kundesenteret – som alle er her for å hjelpe deg og gi deg en trygg rolle med ditt styreverv i et boligselskap.

Høres det fristende ut?

For å bli valgt inn i et styre er det viktig at du melder din interesse til valgkomiteen. Om du ikke vet hvem dette er, eller at boligselskapet ikke har valgkomité, ta kontakt med styret i boligselskapet så får du hjelp videre.

Hvordan blir du valgt?

Styremedlemmer og styreleder velges av årsmøtet eller generalforsamlingen. Du må være myndig, men trenger ikke å bo i boligselskapet for å inneha et styreverv. Eksterne styremedlemmer eller styreledere kan velges inn. En ekstern og profesjonell styreleder kan for eksempel være det som hjelper et boligselskap gjennom en vanskelig periode, for eks. i forbindelse med store rehabiliteringsprosjekter.

Hvor lenge sitter du i et styre?

Du velges for to år av gangen, med mindre årsmøtet eller generalforsamlingen bestemmer noe annet. Etter to år velges nye styremedlemmer på ordinært årsmøte eller generalforsamling.

Dersom du flytter fra boligselskapet eller av andre grunner ikke lenger finner å kunne sitte i vervet før perioden er gått ut, så kan du trekke deg. Selv om boligloven sier at du må ha en særlig grunn, kreves det ikke så mye.

Når du innehar et styreverv får du også et vederlag som takk for innsatsen, Det er årsmøtet eller generalforsamlingen som fastsetter honoraret. Det er ingen lovregler om honorarets størrelse og er drømmen en rask vei til rikdom, er muligens ikke et verv i et boligselskap den beste veien å gå, men en liten påskjønnelse for jobben får du.

Det er også vanlig at styreleder får en større andel av honoraret enn de øvrige, som følge av at styreleder normalt har høyest arbeidsbyrde.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.