Gå til hovedinnhold
Nobl samfunn

Disse har fått støtte fra Nobl spons

To ganger i året deler Nobl ut sponsormidler til frivillige lag og foreninger. For første halvår i år har vi nå delt ut i overkant av 100.000 kroner til frivillige lag og foreninger.

 

Nobl er opptatt av at vi som boligbyggelag skal gå foran for å oppmuntre til at alle kan gjøre litt for en mer bærekraftig fremtid. Vi må ta vare på miljøet vårt og samfunnet vi lever i. Derfor har Nobl utfordret de som søker støtte hos Nobl spons, til også å gi noe tilbake til samfunnet i form av bærekraftige tiltak. Dette kan være alt fra grønne tiltak som strandrydding og søppelplukking i nabolaget til sosiale tiltak som å arrangere byttedager i nabolaget eller være en besøksvenn for eldre og enslige. Det kom inn mange søknader til Nobl spons også får våren 2023, med gode bærekraftige tiltak. I år som tidligere har vi vært nødt til å prioritere hvem som skal få støtte dette halvåret.

De som i denne omgang har fått midler er:

  • Støver skolekorps
  • Bodø Judo Club
  • Bodø Gym- og turnforening
  • Demenskoret
  • Svolvær IL
  • Kabelvåg IL

Vil bidra til å bevare korpsene

I vårt arbeid med å gå igjennom søkerbunken har vi tatt hensyn til at de som søker skal bidra positivt for felleskapet og være en bidragsyter for å skape livsglede og trivsel i lokalmiljøet. Vi har også tatt hensyn til at de som tidligere ikke har søkt, er prioritert fremfor lag og foreninger som har mottatt midler.

Ett unntak her er Støver skolekorps, som har mottatt støtte tidligere, men for Nobl var nettopp denne søknaden viktig for å sikre at en viktig del av vår musikkarv – korpsmusikken, fortsatt skal være en del av lokalmiljøet vårt. Korpsene over hele landet opplever nedgang i rekrutteringen og det er en utvikling vi ønsker å hjelpe med å snu. Korpsene er et viktig sosialt tilbud til barn og unge som ikke ønsker å delta i idrettsaktiviteter og er også et viktig tilskudd til kulturlivet.

Bodø Gym og turn er også tildelt midler av Nobl spons for å dekke kostnader knyttet til å gjennomføre gratis aktivitetsdager for barn og ungdommer. For mange barn er det dyrt å delta på fritidsaktiviteter. At Bodø Gym og turn ønsker å tilrettelegge for gratis aktivitetsdager er veldig positivt da det blir et tilbud alle barn kan ta del i – uavhengig av foreldrenes økonomi.

Støtte til alle aldersgrupper

En annen mottaker av Nobl spons for våren 2023 som bidrar til kulturglede, er Demenskoret i Bodø som er en fantastisk god bidragsyter for å spre livsglede hos demente. Koret er kommet i gang med øvinger og bidraget fra Nobl spons er med å sikre at de 18 deltakerne får sine ukentlige korøvelser med dirigenter og pianist.

Å ta vare på de eldre er noe Nobl er opptatt av, blant annet gjennom å bygge gode boliger som skal sørge for at vi kan bo lengst mulig hjemme, uansett hvordan helsetilstand vi får. Og kulturtilbudet er et viktig tilskudd for livsglede og derfor har vi valgt å støtte demenskoret.

Bodø Judo Club har søkt om midler for å tilby fallkurs til eldre – altså å lære eldre å falle uten å slå seg. Også dette er et veldig godt tiltak som vil kunne bidra til at flere eldre kan bo lengre i egen bolig.

Bodø Judo Club skal i tillegg arrangere selvforsvarskurs for jenter for de tildelte midlene.

Ønsker søknader fra hele fylket

I tillegg har både Kabelvåg IL og Svolvær IL mottatt støtte fra Nobl til barne- og ungdomsidretten i Lofoten for å legge til rette for gode fritidstilbud. Her er det ikke søkt om midler til konkrete tiltak, men rett og slett hjelpe klubbene økonomisk for at de skal kunne gi tilbud til lokalsamfunnet.

– Vi ønsker å spre våre midler i hele vårt dekningsområde og for oss er Lofoten viktig, hvor vi bygger og trygger boliger til generasjoner og ønsker å være med på å bidra til gode lokalsamfunn. Men også resten av vårt langstrakte fylke er viktig og vår oppfordring til høstens utdeling er at flere lag og foreninger både nord og sør i Nordland benytter seg av muligheten til å søke støtte fra Nobl spons, sier leder for marked og kommunikasjon, Iris Lyngmo.

Du kan søke på høstens midler ved å klikke på lenken under.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.