Gå til hovedinnhold
Nobl Prosjekt Bærekraft

Budsjettforlik: 700 millioner i ekstra Enovastøtte

Regjeringen og SV la i begynnelsen av denne uken frem et forlik om neste års statsbudsjett. Med 700 millioner ekstra i ENØK-satsning til Enova, vil budsjettet gi mulighet for at flere boligselskaper kan realisere energieffektivisering og utbygging av solenergi.

– Vi i NBBL er svært fornøyd med 700 millioner kroner ekstra til Enova. Enova-støtte til energieffektivisering og lokal energiproduksjon er helt nødvendig for å nå regjeringens mål om 10 TWh strømsparing innen 2030, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL og medlem av Energikommisjonen i en pressemelding.

Mye å spare

Våren 2023 konstaterte Energikommisjonen at det er både mulig og nødvendig å spare og produsere store mengder energi i boliger og bygg frem til 2030. Dette ble utpekt som en helt nødvendig del av strategien for å nå Norges klima- og energimål.

Regjeringen har satt et mål om 10 TWh redusert strømbruk i bygningsmassen innen 2030. NBBL etterspurte 1 milliard til ENØK, for å følge Energikommisjonens anbefaling og realisere strømkutt i denne størrelsesorden.

– Med de ekstra 700 millionene, i tillegg til de opprinnelig foreslåtte 180 millionene fra regjeringen, vil dette bety at mye strøm kan spares og produseres i norske boliger og bygg. Støtten betyr at flere husholdninger får delta på dugnaden for bedre kraftbalanse og for å nå klimamålene. Dette er et viktig skritt og helt avgjørende for at regjeringen skal få med seg folk på det grønne skiftet, forteller Fredriksen.

Flere viktige gjennomslag

I forbindelse med regjeringens opprinnelige budsjettforslag, ba NBBL regjeringen gripe sjansen til å bygge sosialt. Når regjeringen sammen med SV nå presenterer et felles budsjett, er det et budsjett med flere viktige gjennomslag for NBBL. Her er to viktige punkter:

Fem milliarder i økt låneramme til Husbanken hvor midlene fordeles på følgende områder:

  • En milliard til studentboliger
  • En milliard til startlån
  • En milliard til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet
  • To milliarder til å styrke Husbanken generelt, fordeles etter prioritet

I tillegg skal det gjennomføres forsøk med startlån til unge og førstegangsetablerere i en tidsbegrenset periode.

–  Økte utlånsrammer til Husbanken er et målrettet tiltak som kan bidra til at det bygges mer av boliger det er behov for. Dette er en riktig prioritering i dagens situasjon med kritisk lav boligbygging. Når det gjelder forsøk med startlån, vil NBBL følge med på hvordan ordningen utformes. Dette er et forslag NBBL har arbeidet for, sammen med LO, skriver NBBL i pressemeldingen.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.