Gå til hovedinnhold
Beboer Forvaltning og styret Boligforvaltning Jus

Retten til ladepunkt for el-bil i boligselskaper

Fra 1. januar 2021 har man rett til å få satt opp ladepunkt for elbil i sitt boligselskap. Vilkåret for å kunne kreve å få satt opp et ladepunkt er at du har en rett til å parkere, enten ved en parkeringsplass med eksklusiv bruksrett, eller ved en felles parkeringsplass.

Benedicte Björkfors (infelt), Advokat Nobl

Kan nekte ved saklig grunn

Det er styret i boligsselskapet som har myndigheten til å gi si ja eller nei til etablering av ladepunkt. Styret kan likevel kun nekte dersom det foreligger en saklig grunn for det, og det skal i utgangspunktet en del til før en kan si at det foreligger en saklig grunn.

I vurderingen av om det foreligger en saklig grunn, kan det blant annet legges vekt på om det blir økte felleskostnader på over ½ G (per 01.05.2020 kr 50 675) per andel/seksjon. Selv om kostnadene eventuelt overstiger dette, skal det alltid foretas en konkret vurdering hvor kostnadene veies mot andre relevante momenter. En annen saklig grunn kan være at det allerede finnes et fullgodt ladetilbud, ved at det f.eks. er satt opp et felles ladeanlegg.

I vurderingen av om det er et fullgodt ladetilbud, må det være slik at de som har behov for å lade, får lade i en slik utstrekning at de kan bruke bilen til normalt bruk.

Fordeling av kostnader

Hovedregelen i et boligselskap er at hvis et tiltak etter sin karakter kommer fellesskapet til gode, så skal alle være med å dekke kostnadene. Den enkelte må dekke kostnadene til ladepunktet og forbruk av strøm selv, men hvis det er felles ladeanlegg så skal boligselskapet stå for kostnaden av etablering av ladepunkt. Eventuelle kostnader til oppgradering av strømnett og infrastruktur fram til ladepunktet er imidlertid noe som anses å komme fellesskapet til gode, og en kostnad som skal fordeles etter fordelingsnøkkelen i det enkelte boligselskap.

Det er i denne vurderingen ikke av betydning om en ikke har el-bil (eller vanlig bil), men hvis det er slik at en aldri vil få anledning til å kunne parkere på boligselskapet område – så vil man kunne holdes utenfor fordelingen av kostnadene.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.