Gå til hovedinnhold
Beboer Jus Nyheter

Nye og enklere regler for terrasser og små tilbygg

Fra 1. mai 2021 er det gjort endring i reglene for tiltak som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Det betyr at flere kan bygge terrasser og tilbygg uten å søke.

Advokatfullmektig i Nobl, Karen Fagervik Omnes (Innfelt)

Når man skal bygge er det to forhold som alltid må avklares. Dette er forholdet til boligselskapet og forholdet til offentligrettslige regler.

Boligselskapet

I boligselskaper eies eiendom og fellesarealer i fellesskap, og det er styret og årsmøte/generalforsamling som bestemmer hvilke tiltak som kan gjennomføres. En beboer kan derfor ikke uten videre gjennomføre tiltak på fellesarealene uten godkjenning fra styret eller årsmøte/generalforsamling.

Tiltaket må være i henhold til offentligrettslige regler.

Et viktig vilkår for unntakene er at tiltaket bygges i samsvar med regelverket, slik som avstandskrav og kommunale planer. Bestemmelser i kommunale planer kan begrense bl.a. tiltakets plassering, utnyttelsesgrad og visuelle kvaliteter.

Terrasse som er unntatt fra kravet om søknadsplikt.

Etter de nye reglene kan terrasse oppføres, uten at det må søkes om og gis tillatelse til fra kommunen, når følgende vilkår er oppfylt:

  • Terrassen har en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng
  • Terrassen er forbundet med en bygning
  • Terrassen stikker ikke lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 meter
  • Rekkverk på terrassen kan ikke være høyere enn 1,2 meter.
  • Terrassen kan ikke være overbygd.
  • Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 meter

Tilbygg som er unntatt fra kravet om søknadsplikt

Endringen innebærer også at mindre tilbygg er unntatt kravet fra søknadsplikt når følgende vilkår er oppfylt:

  • Tilbygget kan hverken ha et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m2.
  • Tilbygget må være understøttet.
  • Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

Disse reglene gjelder uavhengig av hvilken boligfunksjon tilbygget har. Det innebærer at et tilbygg til bolig bl.a. kan inneholde kjøkken eller våtrom.

Søknadsfrie tiltak skal meldes til kommunen

Når du er ferdig med oppføring av tiltak som er unntatt søknadsplikt, skal dette meldes fra om til kommunen. Hvis du melder fra har du også dokumentasjon på at det du har bygget er unntatt søknadsplikt. Dette kan være fint å ha senere, f.eks. når du skal selge boligen din.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.