Gå til hovedinnhold
Beboer Forvaltning og styret

Kan styret i boligselskapet nekte deg å ha dyr?

Utgangspunktet er at dersom det ikke foreligger et forbud mot dyrehold i vedtekter eller husordensregler, er det tillatt å ha dyr.

 

Flere borettslag og eierseksjonssameier har imidlertid ofte vedtektsfestet eller fastsatt regler i husordensreglene som forbyr dyrehold. På tross av et slikt forbud, følger det av både borettslagsloven § 5-11 og eierseksjonsloven § 28 at dyrehold likevel er tillatt hvis «gode grunner» taler for det og dyreholdet ikke er til «ulempe» for de øvrige beboerne av eiendommen.

Tillates ved gode grunner

Hva som er gode grunner for dyrehold må vurderes konkret, og dette må veies opp av eventuelle ulemper øvrige beboere kan oppleve.

Dersom det er fastsatt et forbud mot dyrehold, vil det i utgangspunktet ikke være nok at eieren eller noen i husstanden har lyst på et kjæledyr. Grunnen til å holde dyr må gå utover vanlig trivsel og personlig interesse.

Praktiske behov kan tilsi at det er gode grunner for å ha dyr. Det mest åpenbare eksempelet vil være en svaksynt person med førerhund, men det kan også være snakk om mer sosiale og psykiske hensyn som tilsier at det foreligger gode grunner. Rettspraksis viser blant at dyreeierens subjektive oppfatning av ensomhet, behov for trygghet og angst, kan være tilstrekkelig som grunnlag.

Dyreholdet må likevel ikke være til sjenanse/ulempe for de øvrige beboerne. De må imidlertid tåle noen ulemper, og det er slik at desto sterkere grunner det er for dyreholdet, jo større ulemper vil andre beboere måtte finne seg i. Her må ulike hensyn veies opp mot hverandre.

Styre må vurdere

Styret i boligselskapet må for eksempel kunne ta hensyn til hva slags dyr det dreier seg om, eller de bygningsmessige forholdene i borettslaget. En beboer vil neppe ha negative opplevelser av naboens hamster i bur, men situasjonen kan stille seg annerledes dersom det er snakk om dyr som lager mye lyd eller kan føre til at leiligheten blir skadet eller vil kreve ekstra godt vedlikehold. På samme måte som psykososiale grunner kan tilsi at det er gode grunner for å holde dyr, kan øvrige beboeres redsel tale for at dette er til ulempe.

Styret plikter å foreta en konkret og individuell vurdering av dyreholdets betydning.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.