Gå til hovedinnhold
Nyheter Medlem Beboer Jus Nobl Ung

Hvorfor bør man ha samboeravtale?

En samboeravtale kan være med på å gjøre både samlivet og et eventuelt brudd enklere for begge parter. Helst bør avtalen opprettes ved etableringen av samboerforholdet, men det er ingenting i veien for å lage avtalen på et senere tidspunkt. Også samboere som har bodd sammen i flere år, bør derfor tenke gjennom om de nå skal lage en avtale.

Hvorfor man bør ha en samboeravtale

Mange tror at man som samboere har like rettigheter som hvis man er gift. Dette er ikke tilfelle.

Utgangspunktet når man er gift er at alt man opparbeider seg i ekteskapet er felles. Lovgiver har dermed sikret en felles økonomi og en viss likhet ved brudd.

Når man er samboere er imidlertid utgangspunktet omvendt. Hovedregelen er at samboeres økonomi er separat. Ved et brudd kan hvem som har betalt hva derfor bli helt avgjørende for hva man ender opp med.

Ina Wildeng Hodt, Advokatfirmaet Legalis

Et klassisk eksempel er at Lise flytter inn i Ole sin bolig. Siden Ole allerede eier boligen fortsetter han å betale lån og utgifter på denne, mens Lise dekker løpende utgifter, ferie og utstyr til ungene. Ved et eventuelt brudd vil Ole sitte igjen med boligen, mens Lise risikerer å stå tomhendt tilbake.

I eksempelet ovenfor kunne Lise vært bedre sikret hvis det var opprettet en samboeravtale. Det er derfor viktig å ta stilling til hvem som eier hva, hvordan økonomien skal organiseres under forholdet og hvordan delingen skal skje ved et eventuelt brudd.

En samboerkontrakt kan også være med på å gjøre arveoppgjøret lettere hvis en av samboerne dør.

Når en av samboerne dør må det avgjøres hva som tilhører den gjenlevende samboeren og hva som tilhørte avdøde. Det den avdøde var eier av utgjør dødsboet, som det skal deles ut arv fra. Med en klar samboeravtale kan man unngå unødvendig konflikt om hva som faktisk skal inngå i dødsboet.

Formkrav til samboeravtalen

Det er ingen formkrav til en samboeravtale. For at man skal kunne dokumentere hva man har vært enige om bør den imidlertid være skriftlig og signert av begge parter. Det kan også være greit å ha en tredjepart som vitne.

Avtalen bør utarbeides i to eksemplarer, slik at begge parter kan beholde et eksemplar. Videre bør den oppbevares på et trygt sted, helst med elektronisk kopi.

Hva en samboeravtale bør inneholde

En samboeravtale kan utformes individuelt ut fra hva partene ønsker å regulere, men den bør i hvert fall dekke:

  • Hva som eies av en samboer alene (eneeie)
  • Hva som eies i sameie
  • Ansvar for gjeld
  • Ansvar for utgifter
  • Hvordan delingen skal skje ved brudd

Selv om det er laget en samboeravtale kan det oppstå konflikter dersom avtalen ikke er klar. Avtalen bør derfor være så klar og ryddig som mulig, slik at det ikke oppstår tvil om hva man har ment.

Under et langt samliv kan det være mye som endrer seg. Man får for eksempel ny jobb, kjøper ny bolig og får barn. I noen tilfeller kan dette gjøre at også samboeravtalen bør endres. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom om avtalen dere har opprettet fremdeles er representativ for hva dere ønsker.

Samboeravtalen kan ikke regulere hvem som skal arve hva. Hvis man ønsker å regulere dette må det gjøres i testament for å være gyldig. Etter loven har samboere ingen, eller relativt liten arverett. Når man lager en samboeravtale kan det derfor være lurt å tenke gjennom om man også ønsker å opprette et testament.

Advokathjelp

Når man skal opprette en samboeravtale kan det være lurt å rådføre seg med en advokat. En advokat vil kunne gi råd og veiledning for å unngå utilsiktede skjevheter ved et eventuelt brudd. Videre vil advokaten kunne sikre at avtalen blir så klar som mulig, slik at det ikke oppstår unødvendig konflikt.

Som medlem i Nobl har du gratis samtale med advokat hos Legalis. Hvis du ønsker mer bistand med samboeravtale eller noe annet har du svært gunstig pris og 5 % bonus tilbake. Legalis kan kontaktes på tlf. 21416767, e-post fordel@legalis.no eller benytt advokatchatten.no/fordel

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.