Gå til hovedinnhold
Nyheter Beboer Forvaltning og styret Jus

Hvem har ansvar for is og snø i boligselskapet?

Vi har allerede fått en liten smakebit på årstiden vi er inne i, og i forbindelse med at vinteren er i full sving, vil vi kort gjennomgå reglene for hvem som har ansvaret for is og snø i boligselselskapet.

illustrasjonsfoto av borettslag med snø

Tekst: Karen Fagervik Omnes, Advokatfullmektig i Nobl

Borettslag og sameier har ansvar.

Etter loven omfatter boligselskapets vedlikeholdsansvar å holde bygningene ved like, herunder det bygningsmessige vedlikeholdet. Vedlikeholdsplikten omfatter videre eiendommen ellers, slik som det utvendige og innvendige fellesarealet. Det betyr at boligselskapet har ansvaret for å fjerne rasfarlig snø og is fra taket, samt utføre tilstrekkelig brøyting og strøing i vinterhalvåret. Det er styret som utfører denne vedlikeholdsplikten på boligselskapets vegne.

Boligselskapet, som eier av bygningen, har også på annet rettsgrunnlag ansvar for å ivareta snø- og is på boligselskapets bygg og eiendom. I mange kommuner er det f.eks. vedtatt politivedtekter som gir eieren av eiendommen plikt til å fjerne rasfarlig snø og is fra taket, samt rydde snø og strø fortauet utenfor egen eiendom.

illustrasjonsbilde med sameie og snø

Videre fremgår det av rettspraksis at plikten til å inspisere taket er et utslag av en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare. For å ivareta plikten kan boligselskapet, i tillegg til å undersøke om det er fare for takras, sørge for at bygget er i en slik teknisk stand at risikoen for snøras er så liten som mulig. Deriblant kan det monteres snøfanger der det er rasfare.

Manglende utførelse kan medføre erstatningsansvar.

Manglende utførelse av ansvaret gjennomgått ovenfor kan medføre at boligselskapet blir økonomisk ansvarlig. Dersom f.eks. noen får et takras i hodet, så kan boligselskapet risikere å bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende får et økonomisk tap som følge av dette. Det blir i slike tilfeller spørsmål om boligselskapet kan klandres for at vedkommende ble truffet av takraset. Dette gjelder både ovenfor beboerne i boligselskapet, men også andre forbipasserende.

Gode rutiner er viktig.

For å ivareta ansvaret må boligselskapet sørge for å ha gode rutiner for å ivareta snørydding og strøing. Bl.a. kan det være nødvendig at taket regelmessig inspiseres for å sjekke om det er nødvendig at det ryddes for snø. Det kan videre være nyttig med fast avtale med et firma som rydder snø og strør de utvendige fellesarealene. Hvis boligselskapet har gode rutiner som ivaretar dette, vil sjansen for at de er å klandre dersom det skulle oppstå skader grunnet snø og is være mindre.

Gode rutiner kan altså være viktig både for beboernes sikkerhet, men også for trivselen i boligselskapet.

 

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.