Gå til hovedinnhold
Beboer Jus

Endringer i reglene for korttidsutleie i borettslag og eierseksjonssameier fra 1.1.2020:

Korttidsutleie defineres i den nye Eierseksjonsloven som «utleie i inntil 30 dager sammenhengende». Endringene som gjelder for både andelseiere i borettslag og seksjonseiere i eierseksjonssameier trådte i kraft 1. januar 2020.

Publisert: 19. januar 2022

Eierseksjonssameier (Sameie)

Eierseksjonsloven § 24 (7):

«Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 dager årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 dager sammenhengende. Grensen på 90 dager kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 dager. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Første til fjerde punktum gjelder ikke for sameier hvor alle bruks­enhetene brukes som fritidsboliger.»

Seksjonseierne fikk dermed innskrenket utleiemulighetene, og den nye hovedregelen er 90 dagers korttidsutleie pr år, men kan endres i sameiets vedtekter til mellom 60 og 120 dager. Antall dager kan ikke vedtektsfestes utover dette. Endringer av vedtektene må som kjent gjøres på årsmøtet med 2/3 flertall.

Borettslag

Borettslagsloven § 5-4:

«Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.»

Andelseiere i borettslag fikk dermed en rettighet de ikke hadde tidligere, da korttidsutleie av hele boligen var forbudt. Begrensingen på 30 dager kan ikke endres i borettslagets vedtekter av generalforsamlingen.

Korttidsutleie forutsetter at leiligheten benyttes som bolig av andelseieren, selv om han/hun ikke må være fysisk til stede under utleien. Dersom en andelseier i et borettslag ikke har bebodd eller bor i leiligheten selv, kan korttidsutleie ikke finne sted.

Noen borettslag har reagert negativt på de nye utleiereglene, da dette kan medføre større slitasje på boligmassen og at det gis tilgang til fellesarealer som boder, garasjer og trimrom. Styret i boligselskapet kan ikke innskrenke leietakernes tilgang til fellesområdene, men leietakere må forholde seg til boligselskapets vedtekter og husordensregler, og brudd på disse medfører mislighold overfor borettslaget/sameiet.

Hvordan skal de nye reglene håndheves?

Bestemmelsen om korttidsutleie gjelder et maksimalt antall dager, som styrene i boligselskapene vanskelig kan holde oversikt over, da det ikke er påkrevd med søknad om godkjenning verken i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

En mulighet er at det spesifiseres i husordensreglene for boligselskapet at utleieaktivitet skal meldes til styret. Selv om styret ikke kan nekte utleien vil dette gi oversikt over omfanget av utleieaktiviteten i boligselskapet, med tanke på brannsikkerhet og renovasjon.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.