Gå til hovedinnhold
Boligforvaltning Jus

Advokaten svarer: Hvem har ansvaret for trampolinen i boligselskapet

Hvem har ansvaret? Trampoliner er populære for barn i alle aldre, men det er fort gjort at det oppstår skader under lek. Det er derfor viktig å avklare hvem som har ansvaret for en trampoline som settes opp på fellesarealet til boligselskapet.

Kan beboere fritt sette opp en trampoline på fellesområdet i boligselskapet og hvem har i så fall ansvaret dersom en ulykke skulle oppstå?

Trampoliner er blitt svært populære lekeapparater både for både små og store barn, og et sikkert vårtegn er hoppende glade barn i nabolaget. Men gleden kan bli kortvarig. Hvert år oppstår det mange skader i forbindelse med lek på trampolinen. Hvem har ansvaret om ulykken skulle oppstå i ditt boligselskap?

For boligselskap der hagearealet er fellesareal, er det boligselskapet som rettslig sett disponerer over arealet. Det betyr at det ikke kan settes ut trampoline på disse arealene, uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra styret i boligselskapet.

Som utgangspunkt er det eier av trampolinen som er ansvarlig dersom det oppstår skader på tredjeperson, når det er en eier som har satt opp trampolinen. Det er derimot slik at så lenge trampolinen står på boligselskapets fellesareal, så kan det ikke utelukkes at boligselskapet kan bli ansvarlig for skader. Det skyldes at boligselskapet er eier av fellesarealet og dermed utad er ansvarlig for det som skjer på eiendommen. Det anbefales derfor bestandig at det ved en godkjenning av trampoline på fellesareal, inngås skriftlig avtale med eier der ansvarsforholdet, plasseringen og bruken av trampolinen blir tydeliggjort.

Nobl advokat kan bistå boligselskapene med å utarbeide avtale mellom boligselskapet og andelseierne/seksjonseierne om slik som ansvarsforhold, plassering og bruk av trampoline. Vi kan også bistå med å lage bestemmelser i husordensreglene om bruk og plassering av trampoline. Ta kontakt med Benedicte eller Karen for mer informasjon.

Vedlikehold

Dersom boligselskapet tillater at beboere setter opp en trampoline på fellesarealene, bør styret forsikre seg om at trampolinen blir montert i henhold til bruksanvisningen og at eier pålegges å sikre grundig vedlikehold. For det er ikke bare personskader styret kan bli stilt ansvarlig for. Skader forårsaket av at trampolinen blir tatt av vinden og dermed skader gjenstander, hus eller andre mennesker, kan bli sameiets ansvar. Slike skader kan dekkes av boligselskapets fellesforsikring, men også dette bør sjekkes opp i forkant av at trampolinen settes opp.

Plassering av trampoline

Det kan skje skader ved bruk av trampoline. En trampoline skal plasseres vannrett på et støtabsorberende underlag som gress eller sand. Det må være tilstrekkelig plass rundt trampolinen

I dag skal mellomstore og store trampoliner leveres med sikkerhetsnett og matte/polstring til beskyttelse av kanten rundt trampolinen. Det er ikke krav om at dette skal monteres på eldre trampoliner, men det anbefales at dette anskaffes og monteres. Både for å unngå skader, men også eventuelt erstatningsansvar. Voksne bør følge med når barn leker på den, antall barn som bruker trampolinen bør være begrenset, og den bør tildekkes når den ikke er i bruk.

Regler for trampoline i husordensreglene

Man kan både i borettslag og sameier gi bestemmelser i husordensreglene om trampoline. Det kan for eksempel komme frem om det er tillatt med trampoline, settes krav til plassering av trampoline, hvem som har ansvar for trampolinen, og hva som tillates av støy og innenfor hvilke tidsintervaller av døgnet. På denne måten kan det gis gode retningslinjer for bruken av trampolinen. I tillegg følger det av både borettslagsloven og eierseksjonsloven at fellesarealer ikke må brukes på en slik måte at de øvrige beboerne utsettes for unødvendig ulempe.

Må vise hensyn og forståelse

Det må likevel være sånn at alle viser romslighet og respekt for hverandre, og at man finner seg i noe når man bor tett sammen. Dersom det skulle oppstå bråk eller andre problemer grunnet bruk av trampoline anbefales det at dere snakker sammen og forsøker å finne en løsning på problemet.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.